Ontwikkelingsperspectief


We vullen dit zo volledig mogelijk in en hopen op deze manier voldoende informatie te verschaffen. Om vorderingen in beeld te brengen observeren we de leerlingen en toetsen we hen om de 10 weken.

Wij werken met het volgende een ontwikkelingsperspectief