Aanmelden en inschrijven


Een leerling wordt eerst aangemeld bij een reguliere basisschool bij hem/haar in de buurt.
Daarna kan de leerling bij ons ingeschreven worden. Hiervoor maken we een afspraak voor een startgesprek. Tijdens het startgesprek maken we kennis met elkaar. Inzet van een tolk of tolktelefoon is mogelijk. U ontvangt tijdens het startgesprek een inschrijfformulier.  Via het inschrijfformulier kunt u uw kind bij ons inschrijven. Daarnaast hebben we een kopie van het paspoort nodig en een bewijs van inschrijving bij de gemeente. 

De leerling blijft meestal ongeveer een jaar bij ons. Daarna gaat de leerling naar de basisschool waar hij/zij al aangemeld was.