Methode en materiaal


We werken met:   
Inzet Chrome Books  
Een greep uit onze materialen  
Spelmateriaal gericht op taal: