Het onderwijs in de Taalklas is gericht op het leren van de Nederlandse taal. We bieden onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot ongeveer 12 jaar. De kinderen komen 4 ochtenden per week naar de Taalklas. De overige dagdelen volgen ze onderwijs op hun stamschool. Vanaf het schooljaar 2021/2022 zal er fulltime onderwijs gegeven worden; maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur. We bieden een programma van 40 weken. In de eerste opvang draait alles om het opbouwen van contact, het willen en durven communiceren in een nieuwe taal. Het programma dat de kinderen krijgen aangeboden bestaat o.a. uit woordenschat, klankonderwijs, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. De meertalige setting waarin kinderen opgroeien, is een belangrijk gegeven. Snelle ontwikkeling van Nederlands als tweede én de eigen taal zijn uitgangspunt voor het onderwijs in de fasen van integratie. Leren we een vreemde taal, dan gebruiken we onze eigen taal. Ze vormt bij nieuwkomers de springplank voor het leren van Nederlands.
ONZE SCHOOL 

Onze school is gehuisvest in het gebouw van IKC Triade in Aalsmeer. Op dit moment bestaat de Taalklas uit 1 groep.
In de Taalklas werken 2 leerkrachten. Rineke van 't Wout en Debora Borgman. Zij verzorgen het onderwijs. Laura van Rossen geeft leiding aan de Taalklas.
 
JongLeren verzorgt namens de gemeente het onderwijs in de Taalklas Aalsmeer. JongLeren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. Omdat de leerlingen die de Taalklas bezoeken, van verschillende basisscholen uit Aalsmeer komen, bieden wij geen levensbeschouwelijk onderwijs. Waarden als liefde, respect, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en geborgenheid zijn voor ons de basis waaruit we werken.
Met hart voor het kind en zorg voor elkaar. 

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Een leerling wordt eerst aangemeld bij de stamschool. Vervolgens kan het bij ons ingeschreven worden. Het aanmeldformulier wordt ingevuld door de intern begeleider van de stamschool. Ook kan de stamschool busvervoer aanvragen bij de gemeente. 


 

OVER DE
TAALKLAS AALSMEER 

We willen onze leerlingen veiligheid en geborgenheid garanderen, want dan alleen kan er sprake zijn van goed onderwijs.

-    Er is veel aandacht voor het individuele kind en zijn/haar achtergrond.
-    Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden.
-    Ons onderwijs is gericht op het leren van de Nederlandse taal. De basisvaardigheden luisteren, spreken, lezen, schrijven en spellen staan centraal. 

Inlog Muiswerk

Kinderen kunnen zelf inloggen bij het programma Muiswerk om hier thuis mee aan de slag te gaan, door te klikken op onderstaande link:
http://online.muiswerken.nl/triade