Tweedejaars nieuwkomers


Wanneer een leerling een jaar lang intensief onderwijs heeft gehad in een taalklas. Of wanneer een kleuter een jaar lang intensief kleuteronderwijs in het Nederlands heeft gehad, spreken we van tweedejaars nieuwkomers.
Tweedejaars nieuwkomers hebben extra woordenschataanbod nodig. Op onderstaande link staan veel tips en adviezen. Beschreven per jaargroep. Het ABC ondersteunt ouders en onderwijs bij allerlei vraagstukken rond leren en onderwijzen. Een daarvan is kennis op gebied van NT2. 

Een leerling die na een jaar uitstroomt is meestal nog niet op het niveau van zijn leeftijdsgenoten. In het IOP beschrijven wij adviezen per vakgebied waar de stamschool mee aan de slag kan om het kind verder te begeleiden. 

http://www.hetabc.nl/professionals/metropool/nieuwkomers/tweedejaars/