Voorbeeld van NT2 ondersteuning op de basisschool


Het verschilt per school hoe de extra ondersteuning aan nt2 leerlingen wordt vormgegeven. Sommige scholen zetten een rt’er of nt2 leerkracht in. Hieronder volgen enkele mogelijkheden:
 
Groep 1/2
Omdat kleuters geen taalklas bezoeken is de ondersteuning op de basisscholen voor een groot deel gericht op het kleuteronderwijs. Hierbij wordt vooral ingezet op woordenschat. De nt2 leerkracht zorgt dat de extra ondersteuning aansluit op het onderwijs in de klas, door dezelfde thema's van de methode Schatkist aan te houden. Op deze manier krijgen de leerlingen de woorden in de klas aangeboden en krijgen ze tijdens de nt2 ondersteuning de tijd om deze woorden te consolideren.

Groep 3
In groep 3 staat woordenschat centraal bij de nt2 ondersteuning. In groep 3 wordt gewerkt met een leesmethode.. Binnen deze methode zijn er verschillende thema's. Net als bij de kleuters werkt de nt2 leerkracht ook in groep 3 met het thema wat op dat moment centraal staat in de klas. Op deze manier krijgen de leerlingen de woorden in de klas aangeboden en krijgen ze tijdens de nt2 ondersteuning de tijd om de woorden te consolideren.

Groep 4-8
De leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen werken met een 'moeilijke woordenschrift'. In dit schrift schrijven de leerlingen alle moeilijke woorden op die ze gedurende de hele week in de klas tegenkomen. Tijdens de nt2 ondersteuning worden deze woorden besproken, uitgelegd en door middel van woordclusters in verband gebracht met bekende woorden. Deze woordclusters worden vervolgens in een eigen 'woordenboek' gestopt, zodat ze het nog eens terug kunnen kijken. Zo wordt er aan woordenschat gewerkt op een manier die heel goed aansluit bij de praktijk, omdat de leerlingen zelf komen met wat ze moeilijk vinden. Het 'moeilijke woordenschrift' is een idee afgeleid uit de methode Horen Zien en Schrijven. Materiaal HZS. (“Deze woorden wil ik goed weten en nooit meer vergeten.”)