Schooltijden


-    Schooltijd: 8.30-11.45 uur  Vanaf augustus 2021: 8.30-14.30 uur. 
-    Halverwege de ochtend hebben de kinderen een kwartier pauze.
-    De kinderen worden door ouders gebracht, komen zelf of met de bus
-    TSO thuis of op stamschool