Schoolvakanties en vrije dagen


Onze vakanties en studiedagen zijn ook terug te vinden in de kalender op de website. 
 

Start Taalklas: maandag 29 augustus
Herfstvakantie: maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober
Kerstvakantie: vrijdag 26 december t/m vrijdag 6 januari
Voorjaarsvakantie:  maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart
Goede vrijdag + Pasen: vrijdag 7 april t/m maandag 10 april
Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei
Pinksteren: maandag 29 en 30 mei
Zomervakantie: 21 juli vanaf 12:00 t/m vrijdag 1 september

Studiedagen:

Maandag 26 september
Vrijdag 18 november, vrij om 12:00
Woensdag 8 februari
Woensdag 29 maart
Dinsdag 30 mei
Donderdag 29 juni

Speciale dagen:


Eerste schooldag: maandag 29 augustus
Schoolfotograaf: donderdag 1 en vrijdag 2 september
Sinterklaas: vrijdag 2 december, vrij om 12:30
Kerstviering: woensdag 21 december
Paasviering: donderdag 6 april
Concert muziekles: dinsdag 23 mei start 13:00 
Sportdag: donderdag 20 april 
Schoolreisje: woensdag 24 mei
Start zomervakantie: vrijdag 21 juli vrij om 12:00