Over Taalsmeer


We willen onze leerlingen veiligheid en geborgenheid garanderen, want dan alleen kan er sprake zijn van goed onderwijs.

-  Wij zien ieder kind als individu met zijn / haar eigen achtergrond.
-  Er is specifieke aandacht voor sociale vaardigheden.
-  Ons onderwijs is gericht op het leren van de Nederlandse taal. De basisvaardigheden luisteren, spreken, lezen, schrijven en
    spellen staan centraal. 
-  Daarnaast krijgen de kinderen rekenen, schrijven, gym, zwemmen, knutselen, tekenen, muziek en drama.


Het onderwijs is gericht op het leren van de Nederlandse taal voor kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn. We bieden onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot ongeveer 12 jaar. De kinderen komen 5 dagen per week naar school. We bieden een programma aan van 40 weken. In de eerste opvang draait alles om het opbouwen van contact, het willen en durven communiceren in een nieuwe taal.
Het programma dat de kinderen krijgen aangeboden bestaat o.a. uit woordenschat, klankonderwijs, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. De meertalige setting waarin kinderen opgroeien, is een belangrijk gegeven. Snelle ontwikkeling van Nederlands als tweede én de eigen taal zijn uitgangspunt voor het onderwijs in de fasen van integratie. Leren we een vreemde taal, dan gebruiken we onze eigen taal. Ze vormt bij nieuwkomers de springplank voor het leren van Nederlands.
 
Onze school is gehuisvest in de Mikado in Aalsmeer-Oost. We starten in het schooljaar 2022-2023 met twee groepen. Er werken vier leerkrachten; Rineke, Anneke, Bettina en Ellen en twee onderwijsassistenten; Betty en Elisa. Locatieleider van Taalsmeer is Esther de Vries en Laura van Rossen heeft de algehele leiding van Taalsmeer.
De kinderen hebben les van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur. Na ongeveer een jaar zullen ze uitstromen naar een school bij hen in de buurt. 
 
Stichting Jong Leren verzorgt namens de gemeente Aalsmeer het onderwijs van Taalsmeer. Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. Omdat de leerlingen die de Taalklas bezoeken, van verschillende basisscholen uit Aalsmeer komen, bieden wij geen levensbeschouwelijk onderwijs. Waarden als liefde, respect, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en geborgenheid zijn voor ons de basis waaruit we werken. Met hart voor het kind en zorg voor elkaar. 


http://www.jl.nu