Samenstelling team


Directie: Laura van Rossen

Locatieleider: Esther de Vries 

Groepsleerkrachten: 

Ik ben Rineke van 't Wout. Ik woon in Nieuw-Vennep. Ik ben getrouwd en heb drie dochters. Na jaren gewerkt te hebben in het basisonderwijs, ben ik eind 2015 gestart in de Taalklas Aalsmeer om samen met mijn collega's het nieuwkomersonderwijs in Aalsmeer verder vorm te geven.

Het blijft boeiend om met nieuwkomers te werken en kennis te maken met veel verschillende culturen. Ieder kind is anders en daar probeer ik zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Het is iedere keer weer bijzonder om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en zich de Nederlandse taal eigen maken. Ieder op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Mooi om hier als leerkracht een bijdrage aan te mogen leveren.

Ik ben Anneke Goudriaan en sinds augustus 2021 ben ik werkzaam in de taalklas Taalsmeer. Na vele jaren in het reguliere basisonderwijs werkzaam te zijn geweest, zag ik deze mooie kans om onderwijs te geven aan kinderen die nieuw zijn gekomen in Nederland. Het is ontzettend leuk om de taalontwikkeling te zien van deze kinderen, hoe snel zij in staat zijn om met elkaar te communiceren. En heel mooi om als leerkracht hier een stukje aan bij te kunnen dragen. 
Ik woon in Hoofddorp en ben getrouwd en moeder van 2 zoons en 1 dochter. In mijn vrije tijd maak ik graag fietstochten of een mooie wandeling in de duinen.

Dit schooljaar ben ik, juf Bettina, samen met juf Ellen gestart als leerkracht op de taalschool in klas 3O. Het is een geweldige ervaring om les te geven aan kinderen van verschillende culturele achtergronden en nationaliteiten.
Het is een uitdagende taak om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich op hun gemak voelen in de klas en dat ze de taal zo snel mogelijk kunnen leren. Ellen en ik maken en geven de lessen interactief en maken gebruik van verschillende lesmethoden.
Wij zijn ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de voortgang van de leerlingen en het geven van feedback om hen te helpen hun vaardigheden te verbeteren. Het is mooi om te zien hoe de kinderen groeien en zich ontwikkelen naarmate ze meer vertrouwen krijgen in de taal.
We zijn blij dat we deze uitdaging zijn aangegaan en kijken ernaar uit om nog veel meer te leren en te groeien als leerkrachten op de taalschool.

Tot ziens op Taalsmeer:) Bettina Zandstra en Ellen Engel

Onderwijsassistenten:

Elisa Duijkers en Betty Geertsma