Inrichting lokalen


In de klas zie je de woordkaarten van Logo3000.  Ook het labelen van de leeromgeving helpt kinderen om basiswoorden snel eigen te maken. De woordkaarten van Veilig Leren Lezen hangen ook structureel in onze lokalen.