Circuit


Omdat we veel verschillende leeftijden en niveaus in de klas hebben, werken we dagelijks in circuitvorm. 

- zelfstandig werken op een chrome book 
- werken met Horen, zien en schrijven of Veilig leren lezen met de onderwijsassistent. 
- instructie van de juf (technisch lezen/begrijpend lezen/oefendictee) 

Tijdens dit circuit staat op het digibord aangegeven wat er van de leerlingen verwacht wordt en wanneer we gaan wisselen.