Circuit


Omdat we veel verschillende leeftijden en niveaus in de klas hebben, werken we dagelijks in circuitvorm. 

- Zelfstandig werken op een chrome book 
- Werken met Horen, zien en schrijven of Veilig leren lezen met de onderwijsassistent. 
- Instructie van de juf (technisch lezen/begrijpend lezen/oefendictee) 

Tijdens dit circuit staat op het digibord aangegeven wat er van de leerlingen verwacht wordt en wanneer we gaan wisselen.